Duszpasterstwo Powołań
Sekretariat Misyjny
 www.powolanie-kapucyni.pl
 www.misje.kapucyni.eu
Wyższe Seminarium Duchowne oraz Ponowicjat www.klerykatijuniorat.pl
   
Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu
Archiwum Prowincjalne w Zakroczymiu
Biblioteka Prowincjalna w Zakroczymiu
Muzeum Prowincjalne w Zakroczymiu
 www.honoratianum.pl
 www.honoratianum.pl
 80.53.144.130/cgi-bin/makwww.exe
 www.honoratianum.pl                   
Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu   www.oatzakroczym.pl
Dom Duszpasterstwa Młodzieży "Porcjunkula" w Serpelicach  www.ddm.serpelice.org.pl
Jadłodajnia Miodowa w Warszawie  www.jadlodajnia-miodowa.org
   
Młodzież Franciszkańska
Ruch Oazowy Światło-Życie
Spotkanie Golgota Młodych
 www.jpyrek.blogspot.com
 www.oaza.kapucyni.eu
 www.golgotamlodych.pl
   
Sanktuarium MB Rywałdzkiej w Rywałdzie
Sanktuarium MB Pocieszenia w Orchówku
Sanktuarium Bł. Honorata w Nowym Mieście
Sanktuarium Bł. Braci Męczenników w Lublinie
 www.rywald.kapucyni.org.pl
 www.orchowek.kapucyni.eu
 
www.honorat.pl
 www.kapucyni-lublin.pl
   
Piesza Pielgrzymka Honoracka
Piesza Pielgrzymka Lubelska - Grupa 3
Warszawska Pielgrzymka Piesza - 15 Brązowa
 www.honoracka.pl
 www.trojeczka.kapucyni.eu
 www.15brazowa.pl