Apostolstwo Małżeństw  www.szansaspotkania.net
 Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów  www.archiwum.kapucyni.pl
 Balsam Kapucyński  www.balsamkapucynski.pl
 Biblioteka  www.biblioteka.kapucyni.pl
 Czytelnia kapucyńska  www.czytelnia.kapucyni.pl
 Droga Światła  www.vialucis.pl
 Duszpasterstwo Powołań  www.kapszlak.pl
 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio  www.dzielopomocy.pl
 „Głos Ojca Pio”  www.glosojcapio.pl
 Grupy Modlitwy Ojca Pio  www.kapucyni.ofm.pl
 Lectio divina  www.lectiodivina.pl
 Klaryski Kapucynki  www.kapucynki.pl
 Misje  www.misje.kapucyni.pl
 Młodzież Franciszkańska Tau  www.mftau.pl
 Nowicjat  www.nowicjat.kapucyni.pl
 Oaza  www.oaza.kapucyni.pl
 Pielgrzymka Dakota  www.dakota.kapucyni.pl
 Portal pielgrzymkowy  www.doojcapio.pl
 Postulat  www.postulat.kapucyni.pl
 Spotkanie Młodych w Wołczynie  www.wolczyn.kapucyni.pl
 Szkoła dla Spowiedników  www.szkola.kapucyni.krakow.pl
 Wydawnictwo Serafin  www.e-serafin.pl
 Wyższe Seminarium Duchowne  www.postnowicjat.kapucyni.pl