Bracia Prowincji Krakowskiej żyją i pracują na 4 kontynentach: W Europie, w Azji, w Afryce oraz Ameryce Północnej. Oprócz Polski nasze wspólnoty braterskie tworzą obecności na Ukrainie, w Rosji, w Bułgarii i na Litwie.Grupy braci lub pojedynczy bracia żyją i posługują w innych Prowincjach Zakonu: w Czechach, Austrii, Południowym Tyrolu, na terenie Włoch w Umbrii i  Genui, oraz Libanie, Czadzie, Republice Centralnej Afryki i Kanadzie.

W roku 2008 Prowincja Krakowska liczyła 319  zakonników, 12 nowicjuszy oraz 11 postulantów. 89 braci żyje i posługuje Kościołowi Powszechnemu poza granicami Polski.

Braterskie wspólnoty naszej Prowincji
Ścisłą braterską wspólnotę Prowincji Krakowskiej tworzy 21 wspólnot w Polsce, Dom Obecności  w Kownie na Litwie, 7 wspólnot Kustodii Ukrainy i Rosji  i 3 wspólnoty Kustodii w Bułgarii.
 
Wyjaśnienie terminów
Zakon dzieli się na prowincje, kustodie i domy - braterskie wspólnoty domowe.

Prowincja - to grupa braci i braterskich wspólnot domowych z własnym terytorium, na czele której znajduje się prowincjał. W Polsce istnieją dwie prowincje kapucyńskie: Prowincja Warszawska oraz Prowincja Krakowska.
Prowincja Krakowska powstała w 1939 roku i obejmuje teren południowej i zachodniej Polski. Jej patronem jest święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.
 
Kustodia - jest to część Zakonu założona na określonym terytorium, powierzona jakiejś prowincji lub podległa bezpośrednio misnistrowi generalnemu, którym zarządza kustosz jako wikariusz ministra prowincjalnego, względnie ministra generalnego.
 
Braterska wspólnota domowa - jest to grupa braci składająca się z trzech lub większej ilości braci, mieszkających w domu prawnie ustanowionym, którymi rządzi przełożony domowy zwany gwardianem.
 
Przeczytaj więcej: