Wiceprowincja Ukrainy

 

 Dom obecności w Rosji

 

 

Kustodia Bułgarii

 

Dom obecności w Kownie na Litwie

 
 
 

Wiceprowincja RCA i Czadu

 

Prowincja Austriacka

 

Prowincja Brixen (Włochy)