Zarząd Prowincji Krakowskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

 
 
 
br. Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny

 

br. Tomasz Protasiewicz OFMCap
 Wikariusz Prowincjalny
I Radny
br. Marek Miszczyński OFMCap
  II Radny

br. Marek Skwarło OFMCap
III Radny

br. Jerzy Uram OFMCap
  IV Radny

Zarząd Prowincji Krakowskiej - od lewej: br. Marek Miszczyński, br. Tomasz Protasiewicz, br. Tomasz Żak,
br. Marek Skwarło, br. Jerzy UramZarząd Prowincji Krakowskiej wraz z Wikariuszem Generalnym Zakonu Kapucynów - br. Štefanem Kožuhem (trzeci od lewej)