Instytut Historyczny w Rzymie  www.istcap.org
 Kolegium Międzynarodowe w Rzymie  www.collegiosanlorenzo.org
 Wiceprowincja Ukrainy i Rosji  www.kapucyni.org.ua
 Parafia św. Mikołaja w Dnieprodzierżyńsku (Ukraina)  www.snicola.net
 Parafia św. Józefa w Dniepropietrowsku (Ukraina)  www.dniprokatolik.net
 Zespół Kana (Ukraina)  www.kana.com.ua
 Woroneż (Rosja)  www.catholic.vrn.ru
 Winnica (Ukraina)  www.vinkap.net
 Szkoła Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji (Ukraina)  www.szkolazycia.info