Apostolstwo Małżeństw  www.szansaspotkania.net
 Balsam Kapucyński  www.balsamkapucynski.pl
 Biblioteka  www.biblioteka.kapucyni.net
 Droga Światła  www.vialucis.pl
 Duszpasterstwo Powołań  www.kapszlak.pl
 Dzieło Pomocy św. Ojca Pio  www.dzielopomocy.pl
 Franciszkański Zakon Świeckich w Krakowie  www.fzs.kapucyni.krakow.pl
 Fundacja Kapucyni i Misje  www.fundacja.kapucyni.pl
 „Głos Ojca Pio”  www.glosojcapio.pl
 Lectio divina  www.lectiodivina.pl
 Klaryski Kapucynki  www.kapucynki.pl
 Misje  www.misje.kapucyni.pl
 Młodzież Franciszkańska Tau  www.mftau.pl
 Oaza  www.oaza.kapucyni.pl
 Pielgrzymka Dakota  www.dakota.kapucyni.pl
 Portal pielgrzymkowy  www.doojcapio.pl
 Spotkanie Młodych w Wołczynie  www.wolczyn.kapucyni.pl
 Szkoła dla Spowiedników  www.szkola.kapucyni.krakow.pl
 Wydawnictwo Serafin  www.e-serafin.pl
Postnowicjat i Wyższe Seminarium Duchowne  www.postnowicjat.kapucyni.pl