W dniach 19-22 listopada 2018 roku, w domu rekolekcyjnym w Skomielnej Czarnej, odbyło się spotkanie formacyjne przełożonych lokalnych Krakowskiej Prowincji Kapucynów.

W pierwszym pełnym dniu spotkania bracia gwardiani, przedstawicielki sióstr Klarysek-Kapucynek z Krakowa oraz pozostali goście uczestniczyli w wykładzie-szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. Wykład poprowadził ks. dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII – Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

W drugim dniu spotkania przełożeni przeżywali dzień skupienia. Modlitwie i refleksji przewodniczył brat Marek Miszczyński – gwardian wspólnoty krakowskiej. Pozostały czas poświęcony był na dyskusje dotyczące teraźniejszości i przyszłości naszej Prowincji, a każda wolna chwila poświęcona była zacieśnianiu braterskich więzi oraz wymianie myśli.

 

 Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

Fot. P. Tokarz OFMCap